Relatietherapie 

Samen weer in balans!

De psychomotorische relatietherapie groep is voor stellen die op een andere manier aan de slag willen met waar ze als paar tegen aan lopen. Doen in plaats van er over te praten.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je elkaar uit het oog verliest. Vaak volgen er keukentafel gesprekken waarbij je elkaar beloofd het anders te gaan doen. Echter binnen de kortste keren vervallen jullie in oude patronen.

PMT bied hierin de ideale oplossing. Door samen te oefenen leren jullie elkaar en jullie patronen beter te herkennen. En omdat we ook oefenen met hoe het anders kan heb je al ervaren hoe dat is. Nieuw gedrag is dan makkelijker te herhalen, ook thuis.

praktijk psychomotorische therapie volwassenen

Herkennen jullie dit?

Z

Jullie leven langs elkaar heen, je trekt terug en hebt het gevoel dat je de ander kwijt aan het raken bent.

Z

Je voelt je eenzaam in de relatie, dit bespreekbaar maken leidt vaak tot ‘ja maar jij…’

Z

Je hebt geregeld het gevoel dat je veel van je zelf opgeeft om de ander tegemoet te komen ‘voor de lieve vrede’.

Praten alleen is niet altijd voldoende. Soms is het ook fijn om samen en met anderen fysiek bezig te zijn en op die manier inzicht te krijgen in gedrag, patronen en lichaamssignalen. Dát kan in de echtparen groep.

“In een suffe groep praten over gevoelens is niets voor mij”

Daarom organiseert Praktijk Rendez Vous een psychomotorische relatietherapiegroep om vanuit beweging tot inzicht en verandering te komen. Door middel van sport, spel en bewegingsgerichte oefeningen leren jullie over jullie patronen en hoe deze te doorbreken. Daarnaast oefenen jullie samen gevoelens en behoeften te duiden en deze praktisch in te zetten ter verbetering van jullie relatie.

pmt-therapie-volwassenen

Wat houdt de relatietherapie groep in?

Behandelplan op maat

Er vindt allereerst een (online) intake plaats waarin we kennismaken met elkaar maken. We bespreken waar jullie als paar tegenaan lopen en welke thema’s jullie in de groep willen onderzoeken. Afhankelijk van deze hulpvraag en de problematiek stellen wij samen een plan op.

De groep

Na een individuele intake waarin wij samen jullie doelen stellen kunnen jullie instromen in de groep. Je tekent in voor 8 groepssessies. Indien gewenst kunnen jullie dezelfde cyclus nogmaals volgen. Na afloop vind er nog een (online) individuele evaluatie plaats.

Tijdsinvestering en kosten

Om de week op vrijdag ochtend. Vanaf 09:00 ben je welkom, de koffie staat klaar. Om 09:15 starten wij met de groep en deze is om 10:30 afgelopen. De éérste groep zal starten op een vrijdag bij genoeg aanmeldingen. Hierna om de week op vrijdag.

Deelname aan de groep, 2 individuele en 8 groep bijeenkomsten kost 670,-. Indien jullie aanvullend verzekerd zijn, hebben jullie wellicht recht op een tegemoetkoming in de kosten. Neem contact op met jullie verzekeraar en vraag naar de mogelijkheden. 

 

Doen en ervaren

Een psychomotorisch therapeut is vergelijkbaar met een psycholoog, met als grootste verschil dat PMT-therapie vooral gaat om doen en ervaren. De eerste stap is herkennen waar de aard van het probleem zit, zodat er vervolgens geoefend kan worden met ander gedrag. Hier worden psychomotorische therapie oefeningen voor ingezet zoals sport en spel. Het gaat vooral om verkennen, herkennen en erkennen.

Agressieregulatie als specialisatie

Ik heb een defensieachtergrond met uitzendervaring. Hierdoor weet ik veel over agressie op verschillende vlakken. Zo ben ik onder andere werkzaam als psychomotorisch therapeut bij Stichting Centrum ‘45, een specialistisch behandelcentrum voor complexe psychotraumaklachten. Als psychomotorisch therapeut heb ik mij heb gespecialiseerd in de behandeling van psychotraumaklachten en agressieregulatie bij onder andere politiepersoneel en veteranen.

Wat is het resultaat na deelname?

N

 

Jullie gedrag wordt geduid, ervaringen worden gedeeld en nieuw gedrag met elkaar geoefend.

Jullie gaan inzicht krijgen in jullie patronen, onderzoeken en oefenen hoe je weer bij elkaar kan komen, samen opnieuw in balans.

Jullie gaan leren in onderscheid maken in eigen behoefte en andermans behoeften, met jezelf als startpunt.  Zodat je zonder projecties het contact aan kan gaan.

Jullie gaan ontdekken waar je gedrag vandaan komt. Meestal heeft dat niets te maken met ‘het hier nu’. Vaak wordt oude pijn meegenomen en geprojecteerd op de relatie.

Door aan de groep mee te doen leer je ook van anderen. Jullie zijn namelijk niet de enige. De groepsgrootte is minimaal 2 echtparen en maximaal 4 echtparen. 

Tijdens het proces kunnen groepsleden in- en uit stromen. Gelijkwaardigheid, privacy en respect voor elkaars gedachten en gevoelens staan bij ons hoog in het vaandel.

Opnieuw samen in balans!

Zijn jullie geïnteresseerd in de relatietherapie groep of wil je meer informatie?

Je kunt me altijd bellen, mailen of appen. Mijn praktijk is gevestigd in Maupertuus, een particuliere school voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.